Metakognitiv förmåga

Metakognitiv förmåga

Det här är förmågorna som tränas i metakognitiv förmåga:

Fundera över om informationen är viktig eller inte

Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända

Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem

Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat

Funder över vad som är möjligt eller inte i olika situationer

Visa att man kan ta goda beslut

Våga testa sig fram. Väga ändra sig om det visar sig att en sak är fel

Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs