Kommunikativ förmåga

Kommunikativ förmåga

Det här är förmågorna som ingår i kommunikativ förmåga:

Samtala, resonera och diskutera med varandra.

Berätta varför man tycker som man tycker och gör som man gör.

Redovisa sitt arbete för andra.

Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör.

Våga säga vad man tycker och stå vad man tycker.

Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.

Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat.