Begreppslig förmåga

Det här är förmågorna som tränas inom begreppslig förmåga:

Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen

Förstå hur begrepp och ord hör ihop

Förstå vad begrepp och ord betyder

Kunna använda ord och begrepp på ett nytt sätt