Utvecklingssamtal v6-7

Hej!

Snart är det dags för år1 att ha sina första elevledda utvecklingssamtal. Det kommer bli eleverna som står för halva tiden av samtalet med er föräldrar där de presenterar sitt eget lärande och halva tiden tillsammans med oss lärare. Samtalstiden är 40 min totalt.  Vi kommer förbereda eleverna innan samtalen genom att träna inför samtalet. Det finns en länk som skickas med veckobreven från respektive klasslärare, där ni föräldrar enkelt kan gå in och boka de tider som finns. Alla våra samtalstider ligger inom vår ramtid.

Hälsningar

Sofia Lena & Marie


Prenumerera på nya blogginlägg