Aktuellt

Föräldramöte

Den 22/8 bjuder vi in till föräldramöte, åk 1-3, kl.18.00-19.30. Vi börjar gemensamt i matsalen och går därefter till respektive klassrum.

Morgonrutin

På morgonen är det, oftast, två rastvakter utomhus och dessa håller sig nere runt stora skolhuset. Vi har pratat med eleverna om att de kan komma upp och lämna väskorna utomhus, vid Lilla skolhuset, men sedan leka nere vid Stora skolhuset tills det ringer in. Lilla skolhuset är låst fram till skolan börjar.